Річна інформація за 2011 рік

Зміст
  1. Основні відомості про емітента.
  2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
  3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
  4. Інформація про посадових осіб емітента.
  5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
  6. Інформація про загальні збори акціонерів.
  7. Інформація про дивіденди.
  8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
  9. Відомості про цінні папери емітента.
  10. Опис бізнесу.
  11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
  12. Інформація про стан корпоративного управління.
  13. Річна фінансова звітність.
  14. Примітки.

Річна інформація за 2012 рік

Зміст
  1. Основні відомості про емітента.
  2. Інформація про посадових осіб емітента.
  3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
  4. Інформація про загальні збори акціонерів.
  5. Відомості про цінні папери емітента.
  6. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
  7. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
  8. Інформація про стан корпоративного управління.
  9. Річна фінансова звітність.
  10. Аудиторський висновок.
  11. Примітки.

Річна інформація за 2013 рік

Зміст
  1. Основні відомості про емітента.
  2. Інформація про посадових осіб емітента.
  3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
  4. Інформація про загальні збори акціонерів.
  5. Відомості про цінні папери емітента.
  6. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.
  7. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
  8. Інформація про стан корпоративного управління.
  9. Відомості про аудиторський висновок (звіт).
  10. Річна фінансова звітність.
  11. Примітки.Річна інформація за 2014 рік

Зміст
  1. Основні відомості про емітента.
  2. Інформація про посадових осіб емітента.
  3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
  4. Інформація про загальні збори акціонерів.
  5. Відомості про цінні папери емітента.
  6. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.
  7. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
  8. Інформація про стан корпоративного управління.
  9. Відомості про аудиторський висновок (звіт).
  10. Річна фінансова звітність.
  11. Примітки.

 

Річна інформація за 2015 рік

Зміст
  1. Основні відомості про емітента.
  2. Інформація про посадових осіб емітента.
  3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
  4. Інформація про загальні збори акціонерів.
  5. Відомості про цінні папери емітента.
  6. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.
  7. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
  8. Інформація про стан корпоративного управління.
  9. Відомості про аудиторський висновок (звіт).
  10. Річна фінансова звітність.
  11. Примітки.

 

Річна інформація за 2016 рік

Зміст
  1. Основні відомості про емітента.
  2. Інформація про посадових осіб емітента.
  3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
  4. Інформація про загальні збори акціонерів.
  5. Відомості про цінні папери емітента.
  6. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.
  7. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
  8. Інформація про стан корпоративного управління.
  9. Відомості про аудиторський висновок (звіт).
  10. Річна фінансова звітність.
  11. Примітки.

 

Річна інформація за 2017 рік

Зміст
  1. Основні відомості про емітента.
  2. Інформація про посадових осіб емітента.
  3. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
  4. Інформація про загальні збори акціонерів.
  5. Відомості про цінні папери емітента.
  6. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента.
  7. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
  8. Інформація про стан корпоративного управління.
  9. Відомості про аудиторський висновок (звіт).
  10. Річна фінансова звітність.
  11. Примітки.

Северодонецкое НПО "Импульс" – лидирующий в Украине разработчик, производитель и поставщик высоконадежных систем контроля и управления для атомной энергетики и железных дорог.
 
Мы в социальных сетях: